Generalforsamling Horne Hallen Onsdag d. 4.3.20.

Fremmødte

Rene Nielsen, Sara Nielsen, Michael Jungfeldt, Jens Høgh, Kate Nørrelund, Lars Nørrelund, Erik Nøhr, Heine Bagge, Lena Bagge, Ida Bagge, Jakob Pilegaard, Pia Stentebjerg, Bent Jessen, Helle Nielsen, Kamilla Sørensen, Klaus von Essen, Inge von Essen, Nina von Essen.

Beretning:

Conventus implementeret – arbejdet er undervejs, og vi er nogenlunde med

Hjemmeside er oppe at køre, rimelig tilfreds – vil se om den bruges fremadrettet – dog lægges bestyrelsesreferater herpå

Låsesystem implementeret – hård fødsel, alle aftaler er rettet manuelt for at det kunne fungere, låsesystemet udviklet/udvides fremadrettet, så der også kommer låsesystem på redskabsrum og musikskab

Frafald af bestyrelsesmedlemmer – skolen har trukket deres mandat, Ida er gået ud, Erik er gået ud. Horne skole ønsker ikke at stille med et medlem, hvorfor vedtægterne skal rettes

Vandskade i 2018 – der er stadig problemer med dette, forsikringen kontaktes for at genoptage sagen

Ordensregler skal revideres, så de passer til nutiden

Tilbud hjem på letvægtsbander – nye bander vejr 14 kg

Alle haller skal have tilsyn på udstyr, redskaber mm. Det er lovpligtigt og skal laves en gang om året – dette sættes i gang over det næste år

Stille år, lidt nye reklamekontrakter er kommet ind

Årsregnskab:

Rundsendes og der redegøres for hovedtal – det går bedre end sidste år, Regnskabet er ikke underskrevet, da der er fejl i en sammentælling. Dette vil blive rettet og regnskabet underskrevet

Annette blev ansat på ½ tid, men hun er nu på færre timer. Der er nogen votering frem og tilbage omkring tal i regnskabet – især Annettes løn har nogen fokus på. Rengøring ca. 25 timer. Fokus på hvad der er aftale om hvornår der er betjening i kantine/køkken – aftalen går på at det skal være rentabelt for Annette at holde åbent, så det er Anettes beslutning hvornår hun vil holde åbent. Det ytres at det ville være rimeligt at der skulle holde åbent – mod at hun får køkkenet ”gratis” – forslag fra Rene om at badminton selv betaler Anette for at holde åbent. Badminton ytrer at det ikke er hyggeligt i kantinen når der ikke er åbent – og ytrer også at nogle måske ville give den gas og holde åbent – de sidder inde med et navn, men det kommer dog ikke på bordet. Michael opfordrer til at der kommer et navn på bordet?? –

Michael vil gå til Annette og spørge om hun kunne have lyst til at være i kantinen tirsdag og torsdag i ca 1½ time.

Der spørges ind til forskellige tal i forbindelse med lån, langfristet gæld, renteudgifter – Michael vil spørge Torben om der kan gøres noget ved de udgifter.

Der skal i hallens regnskab hensættes 100.000 kr til vedligehold

Spørgsmål til budget – der regnes med et meget lille overskud for indeværende år

Aktiviteter i hallen:

Der opfordres til at komme med forslag til nye/yderligere aktiviteter –

Helle foreslår åben badminton – badminton laver gratis badminton om søndagen med ok aktivitet.

Der spørges ind til LU – der er rimelig udlejning – 1. time 450,- efterfølgende timer 350,- kr. – reklame på FB og HLA

Hallen:

Der kom/er kommet for lidt/for ringe information om nøglesystem – hvordan det virker, hvornår sættes det i kraft, der har været mange problemer med det i opstart

Helle spørger ind til optimering af el/led – elregningen er minimeret meget –

Der opfordres til at lave flere energitiltag i hallen

Der søges fonde til at optimere varmesystemet

Måttefirma er udskiftet – der er sparet ca. 20.000,-  kr.

Gulv/vandskade – der tages fat i forsikring igen – uvildigt firma kan tages med på sagen – evt. forsikringsankenævn?

Bestyrelsen:

Der er lige nu Michael, Klaus og Jens i bestyrelsen. Bent er trådt ind i stedet for Erik. Der skal være mindst 5 og gerne 7 i bestyrelsen

Pia siger at Mogens Brems er villig til at indtræde i bestyrelsen – Lars Nørrelund vil gerne være med til møder, men kan ikke lægge de store kræfter i arbejdet(læs sparringspartner) Jakob Pilegård vil overveje om han kan/vil være med. Ida Bagge overvejer om hun vil være med igen.

Vedtægtsændring – forslag om at skolens hidtidige mandat, omskrives til at det er fra hallens øvrige brugere.

Skolens afdelingsleder Ian, er kontaktperson til hallen, men der afses ikke resourser til at sende en repræsentant. Der opfordres til ny forespørgsel på, om der kan sendes en repræsentant.

Skolen har råderet fra 8-15 dagligt og hallen afregnes for dette. (Det dækker over 600 timers forbrug) Bruges der ud over dette, afregnes der timepris.

Referent.

Inge